20.jpg07.jpg12.jpg16.jpg39.jpg14.jpg40.jpg28.jpg44.jpg58.jpg54.jpg31.jpg03.jpg46.jpg10.jpg49.jpg32.jpg38.jpg30.jpg52.jpg47.jpg45.jpg34.jpg41.jpg35.jpg24.jpg05.jpg08.jpg27.jpg50.jpg18.jpg26.jpg36.jpg06.jpg56.jpg15.jpg43.jpg29.jpg02.jpg09.jpg53.jpg59.jpg51.jpg23.jpg04.jpg19.jpg57.jpg33.jpg11.jpg55.jpg48.jpg22.jpg37.jpg17.jpg25.jpg13.jpg01.jpg21.jpg42.jpg

Start

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka w roku szkolnym 2014/2015

Drodzy Rodzice

  • Listy dzieci nowo przyjętych do przedszkola oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone 23.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Kwiatki Św. Franciszka (za zmianę terminu ogłoszenia list przepraszamy).
  • Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki w terminie od 28.04. do 30.04.2014 r.
  • Przyjmowanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola można składać od 23.04. do 16.05.2014 r.
  • Kwestionariusz potwierdzenia woli zapisu dziecka można pobrać ze strony internetowej przedszkola

 Dyrektor Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka w Warszawie informuje, że: od dnia 06 marca do 04.04.2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w kancelarii przedszkola w terminie: od dnia 06.03.2014 r., w godzinach: od 8.00 do 17.00.
Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3 - letnie, 4 - letnie, 5 - letnie, z terenu Gminy Warszawa.
Informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015, będzie prowadzone bez wykorzystania systemu informatycznego.

Przedszkole

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich.

Jan Paweł II

 

"Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej”. Wierzymy, że w przytoczonych tu słowach abp Stanisława Nowaka mieści się wiele prawdy, dlatego właśnie nasze przedszkole kładzie nacisk by wychowywać dzieci na dobrych ludzi i szczerych patriotów. Aby osiągnąć ten szczytny cel staramy się wdrażać w codzienne życie zarówno pracowników, jak i podopiecznych, ponadczasowe wartości religijne. Szczególnie bliskie są nam myśli głoszone przez Jana Pawła II związane z personalistyczną koncepcją podejścia do drugiego człowieka, a rozwijaną szczególnie podczas zajęć z religii. Odbywają się one dwa razy w tygodniu, Prowadzi je, w każdej z grup wiekowych, siostra Dominika Rogaczewska. Czas trwania spotkań jest odpowiednio  dostosowany do grupy wiekowej dzieci oraz Ich potrzeb.

Oprócz  zajęć wynikających z programowej działalności przedszkola, w naszej placówce zatrudniona jest Pani logopeda  Renata Wnuk. To dzięki jej staraniom i systematycznej pracy z dziećmi, a także dzięki jej stałej współpracy z rodzicami, mowa przedszkolaków ulega nieustannej poprawie.

Nasze przedszkole  aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która mieści się w Warszawie przy ulicy Zawiszy ( przeniesiona z ulicy Leonarda).

Ze względu na preferowany profil naszego przedszkola, każdy z nas stara się tworzyć prawdziwie rodziną i ciepłą atmosferę. Cel ten ma zapewnić właściwe warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju dzieci pozostawionych pod naszą opieką.

Joomla templates by Joomlashine