12.jpg26.jpg50.jpg25.jpg14.jpg36.jpg07.jpg55.jpg29.jpg03.jpg11.jpg28.jpg05.jpg35.jpg44.jpg22.jpg20.jpg32.jpg59.jpg40.jpg45.jpg58.jpg46.jpg47.jpg48.jpg27.jpg52.jpg43.jpg06.jpg54.jpg10.jpg16.jpg21.jpg18.jpg15.jpg04.jpg53.jpg23.jpg38.jpg31.jpg49.jpg39.jpg34.jpg33.jpg56.jpg57.jpg30.jpg02.jpg42.jpg13.jpg09.jpg51.jpg37.jpg01.jpg41.jpg24.jpg08.jpg17.jpg19.jpg

Start

Życzenia świąteczne

 

 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie.”

(J3,16)

 

 

 

 Drodzy Rodzice


Święta Wielkanocne to czas budzącej się nadziei i radości w całym Kościele.
Zjednoczeni na Uroczystej Eucharystii otwierajmy nasze serca na przychodzącego Chrystusa, który chce przemieniać nasze życie, chce obudzić nowego człowieka.
Życzymy, by doświadczenie spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusemo żywiało Jego bliską relację z Wami, pogłębiało relacje rodzinne i przyjacielskie. Niech głoszenie Dobrej Nowiny będzie również Waszym udziałem.

Radosnych Świąt i obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego

Życzy Dyrektor oraz cały Personel Przedszkola

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka w roku szkolnym 2014/2015

Drodzy Rodzice

  • Listy dzieci nowo przyjętych do przedszkola oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone 23.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Kwiatki Św. Franciszka (za zmianę terminu ogłoszenia list przepraszamy).
  • Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki w terminie od 28.04. do 30.04.2014 r.
  • Przyjmowanie odwołań rodziców dzieci nieprzyjętych do przedszkola można składać od 23.04. do 16.05.2014 r.
  • Kwestionariusz potwierdzenia woli zapisu dziecka można pobrać ze strony internetowej przedszkola

 Dyrektor Publicznego Przedszkola Kwiatki św. Franciszka w Warszawie informuje, że: od dnia 06 marca do 04.04.2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola.
Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w kancelarii przedszkola w terminie: od dnia 06.03.2014 r., w godzinach: od 8.00 do 17.00.
Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci 3 - letnie, 4 - letnie, 5 - letnie, z terenu Gminy Warszawa.
Informacje dotyczące harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola oraz bezpośrednio w placówce u dyrektora przedszkola.
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015, będzie prowadzone bez wykorzystania systemu informatycznego.

Przedszkole

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi,
ale i dla drugich.

Jan Paweł II

 

"Wychowanie to przykład i miłość - nic więcej”. Wierzymy, że w przytoczonych tu słowach abp Stanisława Nowaka mieści się wiele prawdy, dlatego właśnie nasze przedszkole kładzie nacisk by wychowywać dzieci na dobrych ludzi i szczerych patriotów. Aby osiągnąć ten szczytny cel staramy się wdrażać w codzienne życie zarówno pracowników, jak i podopiecznych, ponadczasowe wartości religijne. Szczególnie bliskie są nam myśli głoszone przez Jana Pawła II związane z personalistyczną koncepcją podejścia do drugiego człowieka, a rozwijaną szczególnie podczas zajęć z religii. Odbywają się one dwa razy w tygodniu, Prowadzi je, w każdej z grup wiekowych, siostra Dominika Rogaczewska. Czas trwania spotkań jest odpowiednio  dostosowany do grupy wiekowej dzieci oraz Ich potrzeb.

Oprócz  zajęć wynikających z programowej działalności przedszkola, w naszej placówce zatrudniona jest Pani logopeda  Renata Wnuk. To dzięki jej staraniom i systematycznej pracy z dziećmi, a także dzięki jej stałej współpracy z rodzicami, mowa przedszkolaków ulega nieustannej poprawie.

Nasze przedszkole  aktywnie współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która mieści się w Warszawie przy ulicy Zawiszy ( przeniesiona z ulicy Leonarda).

Ze względu na preferowany profil naszego przedszkola, każdy z nas stara się tworzyć prawdziwie rodziną i ciepłą atmosferę. Cel ten ma zapewnić właściwe warunki niezbędne do wszechstronnego rozwoju dzieci pozostawionych pod naszą opieką.

Joomla templates by Joomlashine